Wish và If only | Định nghĩa, cách dùng và mệnh đề theo sau

Wish và if only thường được dùng để diễn đạt ước muốn (if only mạnh và rõ ràng hơn wish). Sau wish và if only là một mệnh đề chỉ sự ao ước hoặc một điều không có thật. Mệnh đề sau wish và if only được xem như một mệnh đề danh từ (noun clause). […]

April 29, 2023
Được đăng bởi WISEDU English
Từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin
November 18, 2022
Được đăng bởi WISEDU English
0585 737529
Đăng ký ngay