Luyện Thi IELTS

3 tháng
4.9/5 đánh giá

IELTS Speaking & Writing 7.0+

 • Mục tiêu: IELTS Speaking & Writing: 7.0+
 • Khóa luyện giúp học viên nâng cao kỹ năng nói và viết
Tìm hiểu khoá học
2 tháng
4.9/5 đánh giá

IELTS Speaking & Writing 6.0+

 • Mục tiêu: IELTS Speaking & Writing: 6.0+
 • Khóa luyện giúp học viên nâng cao kỹ năng nói và viết
Tìm hiểu khoá học
2 tháng
4.9/5 đánh giá

IELTS Master

 • Mục tiêu: IELTS: 7.0+
 • Khóa học chuyên sâu và tập trung giải đề nâng cao các kỹ năng một cách toàn diện
Tìm hiểu khoá học
3 tháng
4.9/5 đánh giá

IELTS Advanced

 • Mục tiêu: IELTS: 6.5+
 • Khóa luyện thi IELTS dành cho học viên đang có trình độ IELTS 6.0
Tìm hiểu khoá học
3 tháng
4.9/5 đánh giá

IELTS Intermediate

 • Mục tiêu: IELTS: 6.0+
 • Khóa luyện thi IELTS dành cho học viên đang có trình độ IELTS 5.0 - 5.5
Tìm hiểu khoá học
3 tháng
4.9/5 đánh giá

IELTS Basic

 • Mục tiêu: IELTS: 5.0+
 • Khóa luyện thi IELTS dành cho học viên đang có trình độ IELTS 4.0 - 4.5
Tìm hiểu khoá học
0287 3033 188
Đăng ký ngay