Although, Though, Even though, Despite và In spite of | Định nghĩa, cấu trúc và cách dùng kèm bài tập

Although/ Though/ Even though/ Despite/ In spite of là những liên từ đều mang nghĩa là mặc dù, dẫu cho. Câu có những từ này thường mô tả hai hành động trái ngược nhau, thể hiện sự nhượng bộ. Mặc dù mang ý nghĩa giống nhau nhưng chúng lại có những cách sử dụng và […]

June 16, 2023
Được đăng bởi WISEDU English
Would you mind / Do you mind? | Cấu trúc, cách dùng và trả lời

Để thể hiện một lời xin phép lịch sự, một yêu cầu hay hỏi ý kiến trong tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng cấu trúc Would you mind hoặc Do you mind. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn cấu trức, cách dùng và tình huống giao tiếp cụ thể […]

May 27, 2023
Được đăng bởi WISEDU English
Liên từ kết hợp | Định nghĩa, chức năng và bài tập

Liên từ (conjunctions) là những từ dùng để nối các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc các câu với nhau. Dựa vào vai trò, liên từ được chia làm 2 loại: Liên từ kết hợp (Co-ordinating conjunctions) và Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions). Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết về Liên […]

May 15, 2023
Được đăng bởi WISEDU English
Vị trí của danh từ, tính từ, động từ và trạng từ trong câu

Bài tập về từ loại là một trong các dạng bài tập phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh. Dạng bài này không những xuất hiện trong ba cấp học mà còn góp mặt trong các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEIC,… Vì vậy, việc hiểu rõ vị trí của các từ loại như […]

May 11, 2023
Được đăng bởi WISEDU English
0585 737529
Đăng ký ngay