Vị trí của danh từ, tính từ, động từ và trạng từ trong câu

Bài tập về từ loại là một trong các dạng bài tập phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh. Dạng bài này không những xuất hiện trong ba cấp học mà còn góp mặt trong các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEIC,… Vì vậy, việc hiểu rõ vị trí của các từ loại như […]

May 11, 2023
Được đăng bởi WISEDU English
Used to | Các cấu trúc và cách dùng

Cấu trúc Used to là một cấu trúc rất quen thuộc với người học tiếng Anh và được sử dụng rất thường xuyên. Các bạn dễ dàng bắt gặp cấu trúc này trong các cuộc hội thoại hàng ngày, trong phim ảnh và sách báo. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người học chưa nắm chắc […]

May 3, 2023
Được đăng bởi WISEDU English
After | liên từ chỉ thời gian và cách kết hợp thì trong câu

Ngoài vai trò làm giới từ và trạng từ, after còn là liên từ chỉ thời gian trong câu. Đây còn là một điểm ngữ pháp quan trọng thường gặp trong tiếng Anh THCS – THPT.    I. Định nghĩa – Khi đóng vai trò làm liên từ chỉ thời gian trong câu, after mang […]

May 1, 2023
Được đăng bởi WISEDU English
Before | liên từ chỉ thời gian và cách kết hợp thì trong câu

Ngoài vai trò làm giới từ và trạng từ, before còn là liên từ chỉ thời gian trong câu. Đây còn là một điểm ngữ pháp quan trọng thường gặp trong tiếng Anh THCS – THPT.    I. Định nghĩa – Khi đóng vai trò làm liên từ chỉ thời gian trong câu, before mang […]

April 30, 2023
Được đăng bởi WISEDU English
0585 737529
Đăng ký ngay