Would you mind / Do you mind? | Cấu trúc, cách dùng và trả lời

Để thể hiện một lời xin phép lịch sự, một yêu cầu hay hỏi ý kiến trong tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng cấu trúc Would you mind hoặc Do you mind. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn cấu trức, cách dùng và tình huống giao tiếp cụ thể nhé.

 

 

A. Would you mind / Do you mind là gì?

Would you mind / Do you mind trong tiếng Anh có nghĩa là “bạn làm ơn...", "bạn vui lòng…”, “bạn có phiền không nếu…”. Cả hai cấu trúc đều thường được sử dụng để hỏi hay đưa ra lời đề nghị giúp đỡ  một cách lịch sự, nhưng lại có sự khác nhau về mức độ lịch sự.

Nhìn chung, cấu trúc với Would you mind có phần lịch sự hơn Do you mind. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa 2 cấu trúc này rất nhỏ nên 2 cấu trúc này có thể được sử dụng như nhau trong các tình huống giao tiếp sang trọng.

 

B. Cấu trúc và cách dùng

1. Cấu trúc thể hiện lời xin phép lịch sự

Trong trường hợp bạn muốn đưa ra một yêu cầu, hoặc hỏi một ý kiến của người nghe một cách lịch sự, thì có thể sử dụng cấu trúc Would / Do you mind if.

Công thức cụ thể:

Would you mind + if + S + V (quá khứ đơn)

Do you mind + if + S + V (hiện tại đơn)

VD:

Would you mind if I closed the window? (Cậu có phiền nếu tớ đóng cửa sổ không?)

Do you mind if I tell your father? (Cậu có phiền không nếu tớ nói với bố của cậu?).

 

2. Cấu trúc thể hiện lời yêu cầu hoặc hỏi ý kiến

Nếu muốn yêu cầu hoặc hỏi ý kiến của một người nào đó bạn có thể sử dụng cấu trúc Would / Do you mind dưới đây.

Công thức cụ thể:

Would / Do you mind + (S) + V_ing

VD:

Would you mind taking that book back for me? (Bạn có ngại cầm quyển sách kia lại cho tôi không?).

Do you mind being quiet at this moment? – (Bạn có thể giữ yên lặng trong lúc này được không?).

 

C. Lưu ý khi sử dụng Would you mind / Do you mind

Hai cấu trúc Would you mind và cấu trúc Do you mind mang nghĩa tương tự nhau, tuy nhiên cụm từ Would you mind mang sắc thái lịch sự, trang trọng hơn so với Do you mind.

Would you mind – cụm từ này được sử dụng với động từ chia ở thì quá khứ trong tiếng Anh. Còn cụm từ Do you mind đi cùng động từ ở thì hiện tại. 

 

D. Cách trả lời Would you mind / Do you mind

Dưới đây là một số mẫu câu bạn có thể tham khảo để trả lời cho câu hỏi Would you mind / Do you mind nhé!

Nếu thấy không phiền:

 • Please do (Cứ làm đi)
 • Please go ahead (Bạn cứ làm đi)
 • No, I don’t mind (Không tôi có thấy phiền gì đâu)
 • No. I’d be glad to (Không đâu, tôi rất vui được làm thế)
 • No. I’d be happy to do (Không tôi, rất vui lòng)
 • No. That would be fine (Không, không sao hết, cứ làm đi)
 • Never mind/ you’re welcome (Không sao đâu)
 • Not at all (Không hề phiền chút nào)
 • No, of course not (Đương nhiên là không phiền rồi)

Nếu thấy phiền:

 • I’m sorry, I can’t (Tôi xin lỗi, tôi không thể)
 • I’d rather/ prefer you didn’t (Bạn đừng làm thế thì hơn)
 • I’m sorry. That’s not possible (Tôi xin lỗi. Đó là không thể)
 • I’d rather not do that (Tôi thấy không làm vậy thì hơn)
 • I wish I could do that but I am busy right now (Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng tôi đang bận mất rồi)

0585 737529
Đăng ký ngay