IELTS Writing Task 2 – Paraphrase

#IELTSwritingtips

2 BƯỚC PARAPHRASE HIỆU QUẢ GIÚP CẢI THIỆN IELTS WRITING TASK 2

Paraphrase là gì?

Paraphrase là cách diễn đạt lại ý của một câu nhưng sử dụng ngôn ngữ và cấu trúc khác với câu gốc.

Paraphrase ứng dụng thế nào trong IELTS writing?

Paraphrase là kỹ năng cần thiết và quan trọng trong thi viết IELTS. Áp dụng paraphrase hiểu quả sẽ giúp tránh được lỗi lặp từ hoặc sao chép lại đề bài khi viết mở bài (Introduction). Hơn nữa, đây cũng là một thước đo đánh giá mức độ thành thạo về khả năng sử dụng ngôn ngữ và là một trong những thủ thuật giúp cải thiện điểm số cho bài thi IELTS.

Cách paraphrase như thế nào cho hiệu quả?

Như tiêu đề trên, chúng ta sẽ áp dụng 2 bước sau đây để paraphrase thật “xịn” nhé

Hãy xem câu ví dụ sau:

Governments should spend money on measures to save languages that are used by few speakers.

(Chính phủ nên dành tiền đầu tư các biện pháp để bảo tồn những ngôn ngữ ít được sử dụng)

Bước 1: Thay một số từ khóa (key words) trong câu gốc bằng những từ đồng nghĩa:

governments = authorities

spend money = invest money/fund

to save = to conserve/to preserve

languages used by few speakers = languages which are spoken by minority groups/ groups of minority/minority languages

Bước 2: Áp dụng những thủ thuật sau:

1. Active – Passive (chủ động – bị động)

2. Word forms (thay đổi dạng của từ)

3. Dummy subject (chủ ngữ giả)

4. Definition (định nghĩa)

Ví dụ:

1. Active – Passive

Governments should spend money on measures to save languages that are used by few speakers.

Languages spoken by minority groups should be funded to preserve by the authorities.

2. Word forms (thay đổi dạng của từ)

fund (v) => fund (n)

conserve (v) => conservation (n)

Governments should spend money on measures to save languages that are used by few speakers.

=>The authorities should provide funds for the conservation of languages which are spoken by minority groups.

3. Dummy subject (Chủ ngữ giả)

Governments should spend money on measures to save languages that are used by few speakers.

=>It is necessary/important/vital for the authorities to provide funds for the conservation of languages which are spoken by minority groups.

4. Definition (Định nghĩa)

The governments = The national leaders

Governments should spend money on measures to save languages that are used by few speakers.

=> It is vital for the national leaders to provide funds for the conservation of minority languages.

Còn một bước quan trọng nữa để thành thạo kỹ năng paraphrase nói riêng và con đường chinh phục IELTS writing nói chung chính là “Practice makes perfect”.  Đừng quên luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng linh hoạt các thủ thuật paraphrase vào bài viết của mình nhé.

Wise Education chúc các bạn học tốt!

0585 737529
Đăng ký ngay