Chương trình

Luyện Thi IELTS

Khóa Học IELTS 4 Kỹ Năng

24 buổi / 3 tháng

Đầu ra: IELTS 4.0

Pre IELTS

 • Mục tiêu: IELTS: 3.5+

 • Khóa học cung cấp trọng tâm ngữ pháp và từ vựng sử dụng cho 4 kỹ năng trong bài thi IELTS.

Tìm hiểu khoá học

36 buổi / 4,5 tháng

Đầu ra: IELTS 4.5+

IELTS 4.5

 • Mục tiêu: IELTS: 4.5+

 • Khóa học giúp học viên kiện toàn kiến thức nền tảng tiếng Anh và giúp các bạn đạt được đầu ra IELTS 4.5.

Tìm hiểu khoá học

36 buổi / 4,5 tháng

Đầu ra: IELTS 5.5+

IELTS 5.5

 • Mục tiêu: IELTS: 5.5+

 • Khóa học giúp học viên cải thiện các điểm ngữ pháp, từ vựng và khả năng phát âm để giúp các bạn đạt được đầu ra IELTS 5.5..

Tìm hiểu khoá học

36 buổi / 4,5 tháng

Đầu ra: IELTS 6.5+

IELTS 6.5

 • Mục tiêu: IELTS: 6.5+

 • Khóa học giúp học viên cải thiện các điểm ngữ pháp, từ vựng và khả năng phát âm để giúp các bạn đạt được đầu ra IELTS 5.5..

Tìm hiểu khoá học
2 tháng
4.9/5 đánh giá

IELTS Master

 • Mục tiêu: IELTS: 7.0+
 • Khóa học chuyên sâu và tập trung giải đề nâng cao các kỹ năng một cách toàn diện
Tìm hiểu khoá học
3 tháng
4.9/5 đánh giá

IELTS Basic

 • Mục tiêu: IELTS: 5.0+
 • Khóa luyện thi IELTS dành cho học viên đang có trình độ IELTS 4.0 - 4.5
Tìm hiểu khoá học

Khóa Học IELTS 2 Kỹ Năng

3 tháng
4.9/5 đánh giá

IELTS Speaking & Writing 7.0+

 • Mục tiêu: IELTS Speaking & Writing: 7.0+
 • Khóa luyện giúp học viên nâng cao kỹ năng nói và viết
Tìm hiểu khoá học
2 tháng
4.9/5 đánh giá

IELTS Speaking & Writing 6.0+

 • Mục tiêu: IELTS Speaking & Writing: 6.0+
 • Khóa luyện giúp học viên nâng cao kỹ năng nói và viết
Tìm hiểu khoá học

  Đăng ký để nhận
  tư vấn miễn phí

  0585 737529
  Đăng ký ngay