IELTS Grammar Review: PAST SIMPLE (Thì Quá Khứ Đơn)

Bên cạnh thì Hiện tại đơn mà ta đã ôn ở bài trước, thì Quá khứ đơn cũng không kém phần quan trọng và rất thường được sử dụng trong IELTS Writing cũng như Speaking. Hôm nay, bạn hãy cùng Wise ôn tập về loại thì này nhé.

_______________________________________________________________________________

Past Simple (thì Quá khứ đơn)

Cách sử dụng: Thì Quá khứ đơn có hai cách sử dụng như sau:

  • Được sử dụng với những hành động đã xảy ra ở một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ex: They bought their house one year ago.

(Họ đã mua căn nhà của mình 1 năm trước)

  • Được sử dụng để thể hiện một thói quen hoặc hành động nào đó trong quá khứ.

Ex: When she was a child, she lived in a small cottage.

(Khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy đã sống trong một ngôi nhà tranh nhỏ.)

Công thức: Thì Quá khứ đơn có công thức như sau:

(+) s + V Past (regular & irregular verbs)

She played football

(-) S + didn’t + V.

She didn’t play football

(?) Did + S + V?

Did she play football?

Các bạn hãy cùng làm bài tập điền từ sau để ôn luyện Past Simple (thì Quá khứ tại đơn) nhé:

1)A: What a)………………. last night (Amy/do)?

B: She b) ………………(go) to the cinema.

A: What film c)…………….(she/watch)?

B: The Infinity War.

 

2) A: Why a)…………….. (not/Anna/join) in yesterday’s party?

B: She b)……………….(have) to study for the university entrance exam.

 

3) A: a) I ……………….(read) the book you b)………………(give) me about epidemics of all times.

B: c) ……………….(you/like) it?

A: Yes. I d)……………(be) so curious about it.

 

4) A: Where a)……………….(you/spend) your winter holidays?

B: We b)…………………(go) to Phu Quoc

A: Really? What c)…………………(it/be) like?

B: Great!

 

Sau khi làm bài, các bạn hãy xem đáp án sau:

1)   a)did Amy do              b) went        c)did she watch

2)   a) didn’t Anna join     b) had

3)   a) read                        b) gave         c)Did you like               d) was

4)   a) did you spend        b) went         c) was it

Nguồn: IELTS Key GRAMMAR      

WISE EDU xin chúc các bạn học tập tốt và đạt được band điểm như mong muốn nhé.

0585 737529
Đăng ký ngay