IELTS Grammar Review: PRESENT SIMPLE

Trong Writing Ielts, Grammar là một tiêu chí rất quan trọng chiếm ¼ điểm số Writing của thí sinh, ở cả Task 1 và Task 2. Do đó, ta cần ôn tập kỹ và nắm vững các cấu trúc ngữ pháp trong quá trình luyện Ielts, đặc biệt là với kỹ năng Writing. Hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu và ôn lại một cấu trúc cơ bản nhưng rất phổ biến và không kém phần quan trọng nhé. Đó chính là thì “Present Simple”, hay còn gọi là thì “Hiện tại đơn”.

Present Simple (thì Hiện tại đơn)

Thì “Hiện tại đơn” được sử dụng rất rộng rãi với nhiều cách sử dụng phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, trong Ielts, ta có 2 cách sử dụng chính như sau:

  • Mô tả một hành động lặp đi lặp lại như một thói quen.

Ex: She works as a teacher in a local school.

(Cô ấy làm việc với cương vị là một giáo viên ở một trường địa phương)

  • Mô tả một sự thật hiển nhiên hay một quy luật tự nhiên.

Ex: The Sun rises in the East.

Thì hiện tại đơn có cấu trúc như sau:

(+) S + V(e/es).: She plays guitar.

(-) S + doesn’t/don’t + V. : She doesn’t play guitar.

(?) Does/Do + S + V?: Does she play guitar?

Các bạn hãy cùng làm bài tập điền từ sau để ôn luyện thì Hiện tại đơn nhé:

John is 13 years old and he (1)………(live) in Viet Nam. He (2)………..(go) to school every day on foot. John’s mother (3)…………… (teach) English at university and his father (4)……………. (work) in a company. In his free time, John (5) ……………… (play) basketball with his friends. He (6)……………..(want) to be a basketball player when he (7) ……………..(grow) up. At weekends, John (8) …………………(not/get up) early. After lunch, he and his mother often (9)……………….. (play) board games or (10)……………………(ride) their bikes. Later in the day, his father usually (11)…………………(take) him to visit his close friend, Tom, and they (12) ……………………(spend) the evening watching films.

Sau khi làm bài, bạn hãy check đáp án như sau:

(1) lives

(2) goes

(3) teaches

(4) works

(5) plays

(6) wants

(7) grows

(8) doesn’t get up

(9) play

(10) ride

(11) takes

(12) spend

 

Nguồn: IELTS Key GRAMMAR

WISE xin chúc các bạn học tập tốt và đạt được band điểm như mong muốn nhé.

0585 737529
Đăng ký ngay