IELTS Writing Task 1: Hướng dẫn viết dạng Process (Part 1)

1. Process là gì ?

Process (Quy trình) hay Diagram là một dạng bài trong phần thi Writing Task 1, dạng này yêu cầu thí sinh mô tả một quá trình hoặc quy trình nào đó theo biểu đồ hay hình vẽ cho trước. Có 2 loại Process chính:

  • Natural process : Là quá trình xảy ra ngoài tự nhiên và không có tác động của con người. Ví dụ: vòng đời của cá, vòng tuần hoàn của nước,…
  • Man-made process (Manufacturing process): Là quá trình sản xuất nhân tạo, sản phẩm tiêu dùng, hàng hoá có sự tham gia của con người, máy móc. Ví dụ: quy trình sản xuất cacao, quy trình làm chocolate,…

Natural process:

Man-made process:

2. Những lưu ý quan trọng khi viết Process/ Diagram

  • Sử dụng câu bị động

Thể bị động là yếu tố không thể thiếu trong bài process/diagram, đặc biệt là khi miêu tả quy trình sản xuất một sản phẩm nào đó.

Tuy nhiên, đối với quá trình diễn ra trong tự nhiên (Natural process), vì không có sự can thiệp của con người nên sẽ được miêu tả bằng thể chủ động.

– The lorry transports the beans to the factory.
– The beans are transported to the factory

  • Từ nối miêu tả trình tự hay còn được gọi là Sequencing words

Từ nối miêu tả trình tự đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp truyền tải các bước một cách mạch lạc, rõ ràng. Vì vậy, ở phần thân bài, thí sinh cần cần sử dụng những câu nối thật đa dạng để dẫn dắt người đọc, cũng như để đáp ứng tiêu chí Lexical Rescources and Coherence & Cohesion.

+ Diễn tả bước đầu tiên trong Process 

Firstly,

To start with/ To begin with,

Initially,

At the first stage of the process,

The first step/stage is/involves

The process commences/begins with

The first step is when

+ Các bước tiếp theo trong Process 

Next,

Then,

Subsequently,

After that,

While/at the same time

Following this,

During

+ Bước cuối cùng trong Process 

Finally/Lastly,

At the last stage of the process,

The process ends with

The last step is when

        . Paraphrase

Paraphrase  (viết lại câu) là một kỹ năng quan trọng trong Writing nói chung và Task 1 Process cũng không ngoại lệ.

Khi paraphase, cần theo sát những từ chú thích sẵn trên biểu đồ, có thể biến tấu bằng cách dùng synonyms (từ đồng nghĩa). Đối với các từ chuyên ngành yêu cầu sự chính xác, ta có thể chọn cách giữ nguyên (ví dụ từ ferment – lên men ) . Thay vào đó, ta có thể thay đổi những từ thông dụng hơn như đóng gói, đập, cắt, xẻ, nghiền,…

Hãy tiếp tục theo dõi fanpage và website để được cập nhật bài viết Part 2 nhanh nhất nhé.

0585 737529
Đăng ký ngay