THÌ HIỆN TẠI ĐƠN – Cách dùng, công thức,
dấu hiệu nhận biết và bài tập có đáp án

Thì hiện tại đơn – kiến thức ngữ pháp vô cùng căn bản và được coi là chủ điểm ngữ pháp dễ nhất trong 12 thì tiếng Anh. Thì hiện tại đơn xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong các đề thi tiếng Anh như IELTS, TOEIC hay THPT Quốc […]

November 29, 2023
Được đăng bởi WISEDU English
IELTS: Commonly Used Expressions in Writing task 1
August 4, 2022
Được đăng bởi WISEDU English
IELTS Grammar Review: FUTURE TENSE (Thì Tương Lai)
August 4, 2022
Được đăng bởi WISEDU English
IELTS Grammar Review: PAST SIMPLE (Thì Quá Khứ Đơn)
June 8, 2022
Được đăng bởi WISEDU English
0585 737529
Đăng ký ngay